Księga wieczysta: Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 25


Miejscowość: Nowa Iwiczna
Ulica: ul. Zimowa
Numer budynku: 25
Lista lokali: Zobacz listę 2 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA5M/xxxxxxxx/1

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat PIASECZYŃSKI
4. Gmina LESZNOWOLA
5. Miejscowość NOWA IWICZNA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
2. Numer działki 351
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0021
B: nazwa obrębu
4. Położenie NOWA IWICZNA
5. Ulica ZIMOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 141803_2.0021.353
2. Numer działki 353
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0021
B: nazwa obrębu
4. Położenie NOWA IWICZNA
5. Ulica ZIMOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 141803_2.0021.359
2. Numer działki 359
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0021
B: nazwa obrębu
4. Położenie NOWA IWICZNA
5. Ulica ZIMOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 141803_2.0021.360
2. Numer działki 360
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0021
B: nazwa obrębu
4. Położenie NOWA IWICZNA
5. Ulica ZIMOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 25
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 2
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 25A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 11
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 25B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 27
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 27A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 27B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 37
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 3
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
8. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 37B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
9. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 39
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
10. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 39A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
11. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 141803_2.0021.351
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZIMOWA
B: numer budynku 39B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej WA5M / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.