Księgi wieczyste Staroźreby, pl. Bojowników


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, pl. Bojowników 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, pl. Bojowników 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, pl. Bojowników 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, pl. Bojowników 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, pl. Bojowników 12 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, pl. Bojowników 14 brak lokali