Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Brzozowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Brzozowa 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Brzozowa 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Brzozowa 3 brak lokali