Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Chabrowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Chabrowa 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Chabrowa 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Chabrowa 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Chabrowa 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Chabrowa 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Chabrowa 8 brak lokali