Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Chopina


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Chopina 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Chopina 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Chopina 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Chopina 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Chopina 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Chopina 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Chopina 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Chopina 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Chopina 32A brak lokali