Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Jesienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Jesienna 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Jesienna 2 brak lokali