Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Jodłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Jodłowa 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Jodłowa 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Jodłowa 5 brak lokali