Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Klonowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Klonowa 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Klonowa 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Klonowa 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Klonowa 7 brak lokali