Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Kopernika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Kopernika 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Kopernika 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Kopernika 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Kopernika 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Kopernika 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Kopernika 7 brak lokali