Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Młodzieżowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Młodzieżowa 13 brak lokali