Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Mostowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Mostowa 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Mostowa 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Mostowa 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Mostowa 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Mostowa 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Mostowa 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Mostowa 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Mostowa 12 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Mostowa 12A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Mostowa 13 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Mostowa 14 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Mostowa 16 brak lokali