Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Słoneczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Słoneczna 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Słoneczna 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Słoneczna 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Słoneczna 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Słoneczna 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Słoneczna 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Słoneczna 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Słoneczna 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Słoneczna 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Słoneczna 12 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Słoneczna 13 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Słoneczna 14 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Słoneczna 15 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Słoneczna 16 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Słoneczna 17 brak lokali