Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Szkolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Szkolna 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Szkolna 1A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Szkolna 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Szkolna 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Szkolna 5A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Szkolna 5B brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Szkolna 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Szkolna 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Szkolna 7A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Szkolna 10B brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Szkolna 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Szkolna 12 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Szkolna 12A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Szkolna 14 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Szkolna 16 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Szkolna 24 brak lokali