Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Wiatraczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Wiatraczna 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Wiatraczna 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Wiatraczna 3A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wiatraczna 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Wiatraczna 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Wiatraczna 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Wiatraczna 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wiatraczna 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Wiatraczna 13 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Wiatraczna 14 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Wiatraczna 15 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wiatraczna 17 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Wiatraczna 21 brak lokali