Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Wieczorka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Wieczorka 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Wieczorka 1A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Wieczorka 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Wieczorka 2A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Wieczorka 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Wieczorka 3A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Wieczorka 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Wieczorka 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Wieczorka 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wieczorka 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Wieczorka 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Wieczorka 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wieczorka 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Wieczorka 14 brak lokali