Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Wiosenna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Wiosenna 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Wiosenna 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Wiosenna 3 brak lokali