Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 8 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 10 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 11 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 12 brak lokali