Księgi wieczyste Płońsk, ul. Płocka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 2 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 2A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 3 4 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 4 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 5 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 6 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 7 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 8 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 8A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 9 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 10 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 11 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 12 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 13 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 14 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 15 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 16 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 18 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 19A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 19B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 19C brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 19D brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 19E brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 20 8 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 21 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 22 2 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 23 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 25 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 26 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 27 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 28 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 29 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 29B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 31B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 33 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 33/1 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 33A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 33B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 34 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 34A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 36A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 37 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 37B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 38 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 39 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 40 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 40A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 42 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 43 2 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 45 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 46 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 47 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 49 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 50 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 50A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 52 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 53 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 56 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 56A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 56B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 57 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 58 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 59 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 59A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 60 4 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 60A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 62 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 63 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 68 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 69 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 70 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 71 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 71A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 71B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 73 2 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 73A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 75 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 76 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 76A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 76B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 77 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 77A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 78 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 79 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 79A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 82 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 82A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 83 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 84 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 85 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 85A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 86 23 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 86A 25 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 86B 25 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 86C 3 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 86C/ 3 23 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 86D 24 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 86E 19 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 86F 4 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 87 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 87A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 88 18 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 88A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 88C brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 89 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 89A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 91 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 92 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 93 2 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 94A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 95 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 99 1 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 99/2 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 100 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 100A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 101 6 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 101A 4 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 102 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 103 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 105A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 106 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 106A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 107 8 lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 108 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 108A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 112A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 112B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 112C brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 112D brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 112E brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 114 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 117 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 117A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 117B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 118 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 120 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 120A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 120B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 121 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 122 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 123 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 124 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 124A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 125 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 126 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 126A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 127 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 130 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 131 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 131A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 132 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 132A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 132B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 133 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 133A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 133B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 133E brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 133G brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 135 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 136 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 137 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 139 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 140 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 141 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 141A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 142 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 143 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 143A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 145 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 146 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/4 Płońsk, ul. Płocka 147 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 151 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 152 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 153 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 153B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 154 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 154A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 154B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 154C brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 154D brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 155 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 155A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 156 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/9 Płońsk, ul. Płocka 157 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 160 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 161 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 162 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 163 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 164 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 164A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 165 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 165A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/7 Płońsk, ul. Płocka 166 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/0 Płońsk, ul. Płocka 166A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 166B brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 166C brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/3 Płońsk, ul. Płocka 166E brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/5 Płońsk, ul. Płocka 167 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/6 Płońsk, ul. Płocka 168 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/1 Płońsk, ul. Płocka 169 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/8 Płońsk, ul. Płocka 170 brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 170A brak lokali
  PL1L/xxxxxxxx/2 Płońsk, ul. Płocka 172 brak lokali