Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Agawy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Agawy 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Agawy 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Agawy 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Agawy 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Agawy 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Agawy 26 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Agawy 32 brak lokali