Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Bajkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bajkowa 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bajkowa 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Bajkowa 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Bajkowa 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Bajkowa 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Bajkowa 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bajkowa 12 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Bajkowa 13 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Bajkowa 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Bajkowa 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Bajkowa 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Bajkowa 18 brak lokali