Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Bałtycka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Bałtycka 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bałtycka 12 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Bałtycka 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Bałtycka 17 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Bałtycka 21 brak lokali