Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Boczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Boczna 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Boczna 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Boczna 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Boczna 15A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Boczna 21 brak lokali