Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Borowikowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Borowikowa 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Borowikowa 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Borowikowa 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Borowikowa 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Borowikowa 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Borowikowa 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Borowikowa 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Borowikowa 15 brak lokali