Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Gajowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Gajowa 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Gajowa 22 brak lokali