Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Grodziska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 7B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 10A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 10B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 18 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 18A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 19 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 20 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 20A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 20B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 21 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 21I brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 22 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 23 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 25 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 25A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 25B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 26 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 32 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 36 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 38 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 39/41 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 42 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 44B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 45 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 47 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 49A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 49B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 49C brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 53 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 55 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 57 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 58 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 59 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 60 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 61 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 62 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 65 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 68 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 69 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 70 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 74 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 75 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 75A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 76 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 76A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 77 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 78 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 80 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 81 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 81A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 82 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 83 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 84 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 85 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 86 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 87 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 88 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 89 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 92 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 93 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 94 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 95A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 96 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 97 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 98 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 100 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 101 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 101A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 101B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 101C brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 101D brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 102 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 104 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 105 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 107 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 108 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 110 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 114 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 115 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 117 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 119 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 119B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 119C brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 119D brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 121A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 122 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 124 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 124A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 126 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 130 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 133 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 134 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 134A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 136 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 138A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 140A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 142 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 142A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 146 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 148 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 149 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 150 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 154 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 154A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 156A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 158 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 158A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 158B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 159 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 162 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 162A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 163 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 164 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 164A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 166 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 166A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Grodziska 168 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 168A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 170 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 170A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Grodziska 172A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Grodziska 173 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 178 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 179 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 180 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Grodziska 182 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 184 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 188 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 192 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Grodziska 194 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 196 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Grodziska 198 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Grodziska 200 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Grodziska 202 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 206 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Grodziska 258A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Grodziska 306 brak lokali