Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Gruszy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Gruszy 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Gruszy 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Gruszy 9 brak lokali