Księgi wieczyste Stara Wieś, al. Katowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, al. Katowicka 242 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, al. Katowicka 322 brak lokali