Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Klasyczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Klasyczna 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Klasyczna 10 brak lokali