Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Krokusowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Krokusowa 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Krokusowa 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Krokusowa 6 brak lokali