Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Kuropatwy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 9 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Kuropatwy 12 brak lokali