Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Łubinowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Łubinowa 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Łubinowa 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Łubinowa 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Łubinowa 18 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Łubinowa 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Łubinowa 26 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Łubinowa 42 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Łubinowa 44 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Łubinowa 58 brak lokali