Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Miłosna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Miłosna 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Miłosna 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Miłosna 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Miłosna 29 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Miłosna 31 brak lokali