Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Piękna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Piękna 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Piękna 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Piękna 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Piękna 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Piękna 21 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Piękna 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Piękna 25 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Piękna 32 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Piękna 34 brak lokali