Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Pliszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 12 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 18 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 20 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 22 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Pliszki 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Pliszki 26 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Pliszki 28 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Pliszki 30 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Pliszki 32 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Pliszki 34 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Pliszki 36 brak lokali