Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Radosna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Radosna 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Radosna 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Radosna 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Radosna 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Radosna 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Radosna 17 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Radosna 28 brak lokali