Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Słowiańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Słowiańska 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Słowiańska 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Słowiańska 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Słowiańska 15 brak lokali