Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Sójki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 9 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Sójki 11 brak lokali