Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Sygietyńskich


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 16 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Sygietyńskich 18 brak lokali