Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Sympatyczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Sympatyczna 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Sympatyczna 6 brak lokali