Księgi wieczyste Piastów, ul. Lelewela


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/0 Piastów, ul. Lelewela 1 135 lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Piastów, ul. Lelewela 1A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Piastów, ul. Lelewela 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Piastów, ul. Lelewela 2A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Piastów, ul. Lelewela 3 72 lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Piastów, ul. Lelewela 3A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Piastów, ul. Lelewela 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Piastów, ul. Lelewela 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Piastów, ul. Lelewela 6 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Piastów, ul. Lelewela 6A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Piastów, ul. Lelewela 8 2 lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Piastów, ul. Lelewela 13 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Piastów, ul. Lelewela 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Piastów, ul. Lelewela 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Piastów, ul. Lelewela 16/18 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Piastów, ul. Lelewela 27 brak lokali