Księgi wieczyste Skaryszew, ul. Cicha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Cicha 5 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/7 Skaryszew, ul. Cicha 6 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/4 Skaryszew, ul. Cicha 9 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/3 Skaryszew, ul. Cicha 11 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Cicha 16 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/4 Skaryszew, ul. Cicha 17 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/3 Skaryszew, ul. Cicha 18 brak lokali