Księgi wieczyste Skaryszew, ul. Gajowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RA1R/xxxxxxxx/7 Skaryszew, ul. Gajowa 4 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/4 Skaryszew, ul. Gajowa 7 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Gajowa 9 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Gajowa 12 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Gajowa 16 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/0 Skaryszew, ul. Gajowa 18 brak lokali