Księgi wieczyste Skaryszew, ul. Zielona


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Zielona 6 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/2 Skaryszew, ul. Zielona 8 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/6 Skaryszew, ul. Zielona 13 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Zielona 15 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/0 Skaryszew, ul. Zielona 16 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/0 Skaryszew, ul. Zielona 17 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Zielona 17A brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/6 Skaryszew, ul. Zielona 18 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/4 Skaryszew, ul. Zielona 26 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/6 Skaryszew, ul. Zielona 32 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/6 Skaryszew, ul. Zielona 38 brak lokali