Księgi wieczyste Sochaczew, ul. Drobna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1O/xxxxxxxx/0 Sochaczew, ul. Drobna 5 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Drobna 7 brak lokali