Księgi wieczyste Sochaczew, ul. Głucha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1O/xxxxxxxx/0 Sochaczew, ul. Głucha 3 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/8 Sochaczew, ul. Głucha 5 brak lokali