Księgi wieczyste Sochaczew, ul. Gwardyjska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Gwardyjska 1 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Gwardyjska 4 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/3 Sochaczew, ul. Gwardyjska 5 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/4 Sochaczew, ul. Gwardyjska 9 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/6 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/4 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10A brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/1 Sochaczew, ul. Gwardyjska 11 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Gwardyjska 12 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Gwardyjska 12B brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Gwardyjska 14 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/9 Sochaczew, ul. Gwardyjska 16 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/5 Sochaczew, ul. Gwardyjska 18 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/0 Sochaczew, ul. Gwardyjska 20 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/6 Sochaczew, ul. Gwardyjska 22 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/4 Sochaczew, ul. Gwardyjska 24 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/7 Sochaczew, ul. Gwardyjska 28 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/0 Sochaczew, ul. Gwardyjska 28A brak lokali