Księgi wieczyste Sochaczew, ul. Makowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1O/xxxxxxxx/6 Sochaczew, ul. Makowa 2 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/9 Sochaczew, ul. Makowa 3 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/8 Sochaczew, ul. Makowa 4 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/0 Sochaczew, ul. Makowa 7 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/8 Sochaczew, ul. Makowa 8 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/8 Sochaczew, ul. Makowa 10 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/1 Sochaczew, ul. Makowa 12 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/5 Sochaczew, ul. Makowa 16 brak lokali