Księga wieczysta: Warszawa, ul. Człuchowska 9B


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Człuchowska
Numer budynku: 9B
Lista lokali: Zobacz listę 20 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA1M/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146502_8.1209.1/12
2. Numer działki 1/12
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 1209
B: nazwa obrębu
4. Położenie WARSZAWA
5. Ulica CZŁUCHOWSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146502_8.1209.1/12
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy CZŁUCHOWSKA
B: numer budynku 9B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 20
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu U1
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.