Księga wieczysta: Warszawa, ul. Maltańska 4


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Maltańska
Numer budynku: 4
Lista lokali: Zobacz listę 23 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA2M/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146501_1.0530.15/22
2. Numer działki 15/22
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0530
B: nazwa obrębu
4. Położenie
5. Ulica MALTAŃSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146501_1.0530.15/22
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MALTAŃSKA
B: numer budynku 4
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 23
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.