Księga wieczysta: Warszawa, ul. Marsylska 5


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Marsylska
Numer budynku: 5
Lista lokali: Zobacz listę 54 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA2M/xxxxxxxx/2

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146501_1.0530.15/33
2. Numer działki 15/33
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0530
B: nazwa obrębu
4. Położenie WARSZAWA
5. Ulica MARSYLSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146501_1.0530.15/33
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MARSYLSKA
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 54
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 73
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 77
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 81
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 83
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 86
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 88
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 90
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 91
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 92
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 93
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 96
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 97
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 98
B: numer księgi wieczystej WA2M / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.